Project Description

CULTURA, FESTES I ENTITATS

 • Treballarem perquè el nostre patrimoni sigui conservat (capelles de Sant Bernabé i Sant Sebastià, Turó del Castell,…)
 • Treballarem per aconseguir la propietat de la Vila Romana de l’Espelt.
 • Col·laborarem i donarem suport a l’AMPA de l’Escola Castell d’Òdena per potenciar l’Escola de Música que s’ha iniciat perquè tothom pugui formar-se musicalment a casa nostra.
 • Les iniciatives de veïns i entitats són imprescindibles per dinamitzar la vida social i cultural al municipi. Farem costat a les nostres associacions. Elles han de decidir i organitzar les nostres festes culturals i populars.
 • Tindrem una relació amb les entitats de total confiança, facilitant-los la seva tasca i posant a la seva disposició tota la infraestructura que disposa l’Ajuntament.
 • Construirem la Biblioteca Municipal amb sales de reunions, formacions, estudi, exposicions i xerrades.
 • Creiem en els espais culturals i centres cívics de tots els nuclis del municipi i els potenciarem dinamitzant-los amb una bona oferta de cursos i activitats tan lúdiques com de formació. Volem obrir les portes de debò del Centre Cívic del Barri Sant Pere i Pla de la Masia.
 • Habilitarem l’accés al Teatre Centre Unió Agrícola per a gent amb mobilitat reduïda i cotxets.
 • Instal·larem un projector fixe al Centre Unió Agrícola perquè l’Escola i les Entitats el puguin fer servir en les seves activitats de teatre, reunions i per poder fer-hi cinema.
 • Tornarem a donar suport als artistes odenencs. Potenciarem la GALERIA ODENENCA per promocionar els nostres pintors i escultors.
 • Canviarem d’ubicació del Jutjat de Pau i adequarem l’espai per a oferir-lo com a Casal de Joves i entitats.