Project Description

PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ i NOVES TECNOLOGIES

  • Obrirem les portes de l’ajuntament i facilitarem els tràmits als veïns i veïnes.
  • Fomentarem els canals de participació veïnal, dotant de sentit eines ja existents com el Ple municipal.
  • Pressupostos participatius: dedicarem part del pressupost per a què, de manera participativa, els veïns decideixin la seva finalitat.
  • Donarem suport a les interrelacions entre entitats, facilitant-los espais de reunió i respectant sempre la seva autonomia.
  • Vetllarem perquè la FIBRA sigui implantada a tots els nuclis de població.
  • Reduirem el nombre d’impresos i fulletons que arriben als domicilis. Hem de ser capaços d’incentivar i millorar la comunicació entre ajuntament i veïns utilitzant les noves tecnologies.