Project Description

Promoció Econòmica i Hisenda

 • Garantirem una bona gestió dels recursos financers de l’Ajuntament, evitant endeutar els veïns.
 • Posarem a disposició de les inversions empresarials el sòl industrial ja existent i, fins i tot, replantejant-nos l’ús de la zona de l’aeròdrom.
 • El major factor de cohesió en els nostres dies, en la nostra societat, és TENIR FEINA.

 

Intensificarem tot allò que ja estem fent ara per pal·liar els efectes de l’ATUR:

 

Ajudes Socials

Si cal les multiplicarem.

 • Treballarem per generar llocs de treball sobretot per les famílies i persones que estan en una situació més desfavorida (gent que porta anys sense cap subsidi, per tant amb un criteri clarament social).
 • Crearem Plans Locals d’Ocupació (PLOCS) que ajudin a persones que, per criteris socials, estan a l’atur des de fa anys. Cal intervenir de manera contundent.
 • Mantindrem els Plans d’ocupació provinents de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
 • Subvencionarem i ajudarem a la contracció de noves persones treballadores per part d’autònoms i empreses locals. Pensem que és un tipus d’inversió que genera molts més recursos dels que costa.

 

Informació i Assessorament

 • Donarem molta importància a la Formació, ben encaminada als sectors del nostre propi municipi o àrea on vivim.
 • Fomentarem l’emprenedoria.
 • Volem generar confiança facilitant les gestions a tothom qui vulgui obrir un negoci al municipi.
 • Impulsarem els sectors que són capaços de generar activitat econòmica al nostre municipi (per exemple el turisme cultural, gastronòmic, mediambiental, ecològic…els productes agroalimentaris,…)

 

La política industrial:

 • Les inversions que puguin venir, les hem de fer possibles, treballant des de l’ajuntament des del primer moment, abans de rebre la inversió, hem de fer els “deures” urbanístics pensant en les possibles empreses que podrien venir al nostre territori.
 • Hem de seguir posant-nos d’acord els municipis veïns per tal d’oferir, comercialitzar, promocionar i difondre conjuntament la nostra oferta de sòl industrial.
 • Per a nosaltres això és molt important ja que, a part del sector serveis, ens interessa enormement el sector industrial, realment com a sector estructural per poder sortir de la crisi.
 • Donarem facilitats a la petita i mitjana empresa, les que donen la gran majoria de llocs de treball. Treballarem per tenir tots els serveis als polígons (fibra òptica, instal·lacions, vies de comunicació, transport i serveis necessaris perquè siguin atractives per les empreses)
 • També creiem molt important, no només facilitar grans àrees per fer polígons industrials sinó que, també volem vetllar per tenir naus petites i mitjanes. Això és important tenir-ho present per fer aquesta xarxa intermèdia que és la que esmorteix molts cops d’aquesta crisi.
 • Crearem un directori dels industrials d’ÒDENA (fusters, lampistes, paletes, botigues, industries…) per tal que estiguin a l’abast de tothom i prioritzarem la contractació dels mateixos a l’hora de fer tasques per l’Ajuntament.